Termeni și Condiții Generale de utilizare

Site-ul web www.e-medhealth, operat de ND Medhealth SRL, cu sediul în București, Sector 2, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 9-9A, Clădirea Iride Business Park Bucharest, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3045.2010, având CUI RO26691490, cont bancar: IBAN [·], deschis la Banca [·], reprezentată prin [Administrator Nikolaos Kotzias], numit pe parcursul acestor termeni si condiții de utilizare „Site-ul”.

Accesul la Site și utilizarea acestuia se supun următoarelor dispoziții. Dacă nu sunteți de acord cu aceste condiții, vă rugăm să nu utilizați Site-ul nostru.

Acest Site a fost creat de societatea ND Medhealth SRL și este administrat de această societate. Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment total sau parțial Site-ul nostru, termenii și condițiile generale de utilizare, termenii și condițiile generale de afaceri, precum și condițiile noastre de vânzări și termenii de livrare și condiții, sau chiar de a sista funcționarea Site-ului fără notificare prealabilă. Prin urmare vă rugăm că data viitoare când vizitați acest Site să citiți din nou aceste condiții și termeni pentru a lua la cunoștință modificările/completările.

 • Conform prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor sau „RGPD” sau „GPDR”), beneficiați de dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.15), dreptul la rectificare (art.16) și dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18), dreptul de ștergere asupra datelor (art. 17), dreptul la portabilitatea datelor (art. 20), dreptul de opoziție (art. 21), dreptul de a nu face obiectul unei decizii automate (art. 22) și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa: București, Sector 2, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 9-9A, Clădirea Iride Business Park Bucharest, în atenția departamentului Reclamații, sau în situația în care privesc aspecte referitoare la datele cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa: info@ndmedhealth.ro

Atunci când vizitați Site-ul pentru prima dată vă aducem la cunoștință în mod special faptul că folosim cookie-uri de diferite tipuri. Accesarea și utilizarea Site-ului se va face potrivit acestei Politici privind Cookie-urile. Vom continua să vă aducem la cunoștința acest lucru de fiecare dată când vizitați site-ul e-medhealth.

ND Medhealth SRL vă garantează acces limitat pe Site și nu vă conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral Site-ul, de a reproduce parțial sau integral Site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata Site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrar intereselor companiei ND Medhealth SRL fără acordul prealabil scris al acesteia. Totuși, puteți face download sau copia materialele specifice oferite pentru download sau copiere.

Nu este permisă abuzarea Site-ului prin introducerea cu buna știință de viruși sau alte materiale dăunătoare din punct de vedere tehnologic.

La libera noastră discreție, putem face publicitate și organiza concursuri, jocuri, competiții sau extrageri cu premii pe Site-ul nostru, cu respectarea legilor în vigoare. La astfel de concursuri, jocuri, competiții, extrageri cu premii se vor aplica reguli specifice. Vă rugăm să citiți cu atenție regulile aplicabile la orice concurs, joc, competiție, extragere cu premii gratuite la care participați, deoarece participarea la un astfel de concurs, joc, competiție, extragere cu premii necesită acceptarea și respectarea acestor reguli de catre dvs.

Transmiterea utilizării

Toate informațiile publicate pe acest Site, documentele și prezentările sunt proprietatea exclusivă a companiei ND Medhealth SRL. Permisiunea de utilizare a acestor informații se supune rezervei că mențiunea de copyright apare pe toate exemplarele, folosirea informațiilor se face numai pentru uz personal și nu în scopuri comerciale, iar informațiile nu sunt modificate în niciun fel și toate ilustrațiile de pe Site sunt utilizate numai împreună cu textul asociat.

Mărci și drepturi de autor

Întregul conținut al site-ului e-medhealth – graficele utilizate, materialele audio, secvențele video, textele, imaginile, simbolurile, elementele de grafică web, scripturile, programele și alte date sunt proprietatea ND Medhealth SRL și sunt protejate de legislația română în vigoare cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe. Astfel, toate drepturile de autor și cele conexe, precum și mărcile de pe acest Site aparțin societății ND Medhealth SRL, cu excepția cazului în care acestea sunt cunoscute ca fiind drepturi ale terților sau sunt perceptibile în orice alt mod. Utilizarea neautorizată a acestorai sau a altor materiale este interzisă în mod expres și constituie o violare a drepturilor de autor, a drepturilor de marcă sau a altor drepturi protejate prin lege.

Folosirea fără acordul ND Medhealth SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se sancționează conform legislației în vigoare. Se permite folosirea site-ului e-medhealth numai în limitele menționate în prezentul document.

Totodată, puteți folosi conținutul Site-ului doar pentru folosința dvs. personală, iar acțiunile descrise mai jos nu sunt permise in lipsa obținerii in prealabil a unui acordscris din partea ND Medhealth SRL:

 • îndepărtarea însemnelor care identifică dreptul de autor sau orice alt drept al ND Medhealth SRL asupra conținutului;
 • modificarea, publicarea, transmiterea, retransmiterea în orice mod sau formă, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, în lipsa obținerii in prealabil a unei permisiuni scrise din partea noastră;
 • reproducerea sau stocarea conținutului, precum și trimiterea acestui conținut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informației, dacă scopul acestei activități este unul comercial.

 

Limitarea răspunderii

Societatea ND Medhealth SRL a prelucrat informațiile disponibile pe acest Site din surse interne si externe, conform celor mai bune standarde și cunoștințe, după o verificare minuțioasă. Ne străduim să extindem și să actualizăm aceste informații în mod regulat. Informațiile de pe acest Site sunt destinate numai pentru a fi prezentate de ND Medhealth SRL, precum și pentru reprezentarea produselor și serviciilor sale. Cu toate acestea, nu oferim nici o garanție, expresă sau tacită, pentru integralitatea sau acuratețea informațiilor de pe acest Site. În special, trebuie să cunoașteți faptul că această informație poate să nu mai fie valabilă. Din acest motiv, ar trebui să verificați orice informație obținută de pe acest Site, înainte de a o folosi în orice mod. Consilierea oferită pe acest Site nu vă exonerează de propria verificare a celor oferite prin activitățile noastre de consiliere (în special fișele noastre de siguranța și informații tehnice) și a produselor noastre în termeni de adecvare, pentru procesele și scopurile intenționate. Pentru evitarea oricărui dubiu, orice consiliere sau consultanță oferită pe acest Site nu va echivala cu o consultanță sau cu un sfat medical și nu este intenționată pentru tratarea anumitor afecțiuni medicale sau pentru ameliorarea acestora – pentru astfel de consiliere sau consultanță vă rugăm să vă adresați medicului specialist. Dacă aveți nevoie de sfaturi speciale sau instrucțiuni referitoare la produsele sau serviciile noastre, vă rugăm să ne contactați direct. Utilizatorii acestui Site își dau acordul pentru accesarea acestui Site și a conținutului său pe propriul risc. Nici compania ND Medhealth SRL și nici orice alt terți implicați în crearea, producția sau transmiterea acestui Site, nu sunt răspunzători pentru daune sau prejudicii rezultate din accesarea sau imposibilitatea de a accesa sau de a utiliza acest Site sau care rezultă din faptul că vă bazați pe informațiile conținute pe acest Site.

In plus fata de cele de mai sus, ND Medhealth SRL (in calitate de detinator al site-ului www.e-medhealth) si/sau afiliații, asociații acesteia nu își asumă nici o răspundere pentru actualitatea, corectitudinea, integralitatea sau calitatea informațiilor furnizate. Se exclud pretențiile de răspundere exprimate față de ND Medhealth SRL care se referă la daune de natură materială sau morală rezultate din utilizarea sau neutilizarea informațiilor prezentate sau prin utilizarea de informații incorecte sau/și incomplete, în măsura în care nu se dovedește că ND Medhealth a acționat cu intenție sau din culpă gravă.

Societatea ND Medhealth SRL nu își asumă răspunderea pentru ofertele de pe internet în care se face trimiterea către această pagină. În cazul în care părți sau formulări individuale ale acestui text nu mai corespund sau nu mai corespund în totalitate legislației actuale din România, celelalte părți ale documentului rămân neafectate în conținutul și valabilitatea lor.

Site-uri ale terților ofertanți / linkuri, erori de funcționare, suspendarea accesului

Acest Site conține, de asemenea, linkuri sau trimiteri la site-uri ale terților. Aceste linkuri către site-uri ale terților nu constituie o aprobare a conținutului acestora de către ND Medhealth SRL. Societatea ND Medhealth SRL nu își asumă nicio responsabilitate pentru disponibilitatea sau conținutul acestor siteuri și nu preia nicio răspundere pentru daune sau prejudicii rezultate din utilizarea de orice fel a unui astfel de conținut. Linkurile către alte site-uri sunt puse la dispoziția utilizatorilor Site-ului cu scopul de a facilita navigația online a utilizatorului. Conectarea la aceste site-uri se face pe riscul propriu al utilizatorului.

Dreptul de a crea o legătură web – link către Site este limitat, neexclusiv și revocabil, și este acordat atât timp cât nu aduce atingeri de orice fel societății ND Medhealth SRL sau oricăruia dintre partenerii sau afiliații noștri și acest drept există doar după obținerea în scris a acordului nostru.

ND Medhealth SRL nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe Site indiferent de motivele apariției lor, acestea incluzând modificări ale Site-ului, setări, sau actualizări ale scripturilor programate. ND Medhealth SRL nu va fi răspunzătoare pentru erorile apărute datorită folosirii anumitor browsere pentru vizitarea Site-ului.

Anumite părți ale conținutului publicat pe Site pot să fie furnizate de terțe persoane cu care ND Medhealth SRL are relații contractuale în acest sens. De asemenea, în conținutul Site-ului pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe părți. ND Medhealth SRL nu este responsabilă în niciun fel cu privire la conținutul furnizat de terțe persoane, indiferent dacă acesta este publicitar sau nu. De asemenea, ND Medhealth SRL nu este responsabilă de conținutului paginilor externe la care se face trimitere din interiorul Site-ului.

Utilizarea de site-uri ale terțelor părți se face pe propriul dvs. risc. Toți termenii și condițiile și politicile site-urilor terțelor părți pe care le accesați vi se vor aplica în timp ce navigați pe aceste site-uri și vă recomandăm să verificați respectivii termeni și condiții.

ND Medhealth SRL poate, fără orice altă notificare sau formalitate și fără ca acest lucru să necesite explicarea alegerii sale, să suspende sau să blocheze accesul dvs. la conținutul Site-ului sau la o parte a conținutului acestuia.

Informațiile furnizate de dumneavoastră, comentarii, comunicări și alte date/informații

Utilizatorul Site-ului este responsabil în întregime pentru toate informațiile pe care le transmite către ND Medhealth SRL, în termeni de conținut și de corectitudine, precum și pentru asigurarea faptului că drepturile terților nu sunt încălcate. Utilizatorul este de acord că societatea ND Medhealth SRL stochează această informație și o folosește pentru evaluări statistice sau alte scopuri specificate, de afaceri. Pentru evitarea oricărui dubiu, Societatea ND Medhealth SRL are dreptul să utilizeze conținutul unor astfel de comunicări, inclusiv orice idei, invenții, concepte, tehnici sau de know-how conținute de informațiile transmise de dvs. pe Site, pentru orice scop, inclusiv dezvoltarea, producția și/sau comercializarea de produse sau servicii, și de a reproduce aceste informații și de a le pune la dispoziția părților terțe fără rezerve. Astfel, în cazul transmiterii sau afișării unor materiale/documente, se consideră că utilizatorul conferă societății ND Medhealth SRL și afiliaților/asociaților acesteia dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloc. Se garantează, de asemenea, societății ND Medhealth SRL și afiliaților/asociaților săi sau celor îndreptățiți dreptul de a utiliza numele pe care îl asociați cu un astfel de conținut. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișează sau transmite pe Site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii nici unei persoane. ND Medhealth SRL nu își asumă niciun fel de răspundere pentru conținutul mesajelor/comunicărilor afișate/transmise de un utilizator prin intermediul Site-ului.

Cei care accesează/vizitează Site-ul pot face comentarii și orice alte comunicări, pot să trimită e-cards, să transmită sugestii, idei, întrebări sau alte informații, atât timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în niciun fel viață privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lanț, email-uri în masă sau orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entități pot fi sancționate potrivit legii.

ND Medhealth SRL are dreptul (dar nu și obligația) de a șterge orice astfel de conținuti identificat pe Site. ND Medhealth SRL nu va purta răspunderea și nici nu va putea fi obligată la niciun fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de asemenea comunicări.

Utilizatori internaționali

Acest Site este verificat, gestionat și actualizat de către ND Medhealth SRL. Site-ul este destinat pentru utilizare națională și internațională. Societatea ND Medhealth SRL nu preia nicio garanție că informațiile prezentate pe acest Site sunt corecte în întreaga lume, și că în special produsele și serviciile sunt disponibile peste tot la nivel internațional, în același fel, prezentare, dimensiune și în termeni și condiții similare. Dacă accesați această pagină și / sau descărcați conținut, dumneavoastră sunteți responsabili că această acțiune se supune legilor aplicabile în raport de jurisdicția dvs.

Produsele menționate pe acest Site pot avea diverse dimensiuni, etichetări, marcaje, ambalaje de la o țară la alta.

Vânzarea produselor noastre se face respectând actualele condiții generale de vânzare și livrare.

Legislația aplicabilă și limba aplicabilă

Orice pretenții sau dispute în legătură cu Site-ul sau utilizarea acestuia se supun legii române, fiind excluse reglementările de drept internațional privat și ale Convenţiei de la Haga din 1 iulie 1964 asupra vânzării internaționale de bunuri (UNCITRAL) și Convenției Națiunilor Unite din 11 aprilie 1980 asupra contractelor de vânzare internațională de bunuri (CISG).

Acești termeni și condiții generale de utilizare au fost redactați în limba engleza și romana. În caz de diferențe între cele doua variante, cea în limba romana va prevala.

Declarații anticipative

Acest Site conține anumite declarații anticipative. Aceste informații sunt marcate prin cuvinte cum ar fi „crede”, „se așteaptă” sau „așteaptă” sau prin formulări similare. Diversele riscuri cunoscute și necunoscute, incertitudini și alți factori ar putea determina ca rezultatele efective, situația financiară, dezvoltarea sau performanța companiei noastre să difere semnificativ de cele menționate în mod expres sau implicit în aceste declarații anticipative.

Acești factori includ printre altele:

 • Declin sau apariția unor situații deosebite în industriile în care ne desfășurăm activitatea;
 • Regulamente noi sau modificări la cele existente, care cresc costurile de operare sau ne reduc profitabilitatea;
 • Creșterea costurilor cu materiile prime, în special dacă suntem în imposibilitatea de a transfera aceste costuri către clienții noștri;
 • Expirarea sau reducerea protecției drepturilor de proprietate intelectuală pentru produsele noastre;
 • Răspunderea, mai ales în legătură cu legislația de mediu sau care derivă din pretențiile de răspundere în ceea ce privește produsul;
 • Fluctuațiile cursului de schimb și modificările în situația economică generală;
 • și alți factori menționați pe acest Site.

Pe fondul acestor incertitudini, avertizăm utilizatorii să nu se bazeze pe astfel de declarații anticipative. Nu ne asumăm nici o obligație să de a continua declarațiile orientate spre viitor, sau de a ne adapta la evenimente sau evoluții viitoare.

Abonarea si dezabonarea la newsletter

Abonarea și dezabonarea la newsletter-ul Site-ului este gratuită și voluntară, și implică acceptarea acestor termeni și condiții de utilizare. Mesajele trimise nu sunt nesolicitate și oricând vă veți putea dezabona urmând instrucțiunile din subsolul fiecărui e-mail. Mesajele trimise vor respecta legislația aplicabilă în ceea ce privește comunicarea comercială așa cum este ea prevazută de legislația aplicabilă.

Utilizarea newsletter-ului se face în aceleași condiții de limitare a răspunderii societății ND Medhealth SRL cu cele aplicabile utilizării și folosirii Site-ului, în condițiile prevăzute de prezentul document.

ND Medhealth SRL își rezervă dreptul de a restricționa accesul oricărui abonat la newsletter, dacă ND Medhealth SRL are orice fel de motive pentru a crede că abonatul respectiv nu respectă prevederile prezentului document.

Securitatea informațiilor

Acest Site folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul nostru. Societatea ND Medhealth SRL nu își asumă niciun fel de răspundere cu privire la menținerea și/sau integralitatea informațiilor de pe Site, inclusiv dar fără a se limita la pierderi de informații cauzate de erori ale softului cu care este conceput și găzduit Site-ul, erori în securitatea serverului care găzduiește Site-ul.

Acești termeni și condiții de utilizare a Site-ului conțin întreaga înțelegere dintre dumneavoastră și noi cu privire la utilizarea Site-ul nostru. Nicio expunere sau declarație, orală sau scrisă, care nu este inclusă în prezentul document nu este obligatorie pentru dumneavoastră sau pentru noi, în afară de cazul când s-a convenit în mod expres și în scris altfel.